Security Awareness

TagiIP

Koniec IPv4 początkiem problemów?

Adres IP to to liczba 32-bitowa, rozpatrywana jako sekwencja 4 bajtów, która identyfikuje host (komputer) lub urządzenie podłączone do sieci , a IPv4 to nic innego jak jedna z jego wersji.