Koniec IPv4 początkiem problemów?

Adres  IP  to  to  liczba  32-bitowa, rozpatrywana jako sekwencja 4 bajtów,  która identyfikuje host  (komputer) lub urządzenie podłączone do sieci , a IPv4 to nic innego jak jedna z  jego  wersji. Skrót ten z języka angielskiego (Internet Protocol Version 4) ...