Security Awareness

Tagizhakowany

Dropbox zhakowany!

Dropbox jest popularną usługą internetowego dysku, który przechowuje dane w chmurze. Dzięki temu użytkownik tej platformy może mieć dostęp do swoich plików z każdego urządzenia połączonego z Internetem. Usługa ta często połączona jest ze smartfonami, które mogą automatycznie wysyłać zdjęcia na konto Dropbox. Jednak, jak pokazała afera z iCLoud i...