Jeżeli myślisz, że Twój login i hasło do profilu w serwisie społecznościowym jest prywatne, życie może Ci pokazać jak bardzo się mylisz.

W USA coraz częściej dochodzi do naruszeń prywatności użytkowników sieci społecznościowych przez potencjalnych pracodawców w czasie rozmów kwalifikacyjnych oraz dyrektorów szkół wyższych.

Przykładowo w stanie Maryland osoby aplikujące do pracy w państwowym zakładzie poprawczym są proszone przez rekrutera o zalogowanie się do konta w portalu społecznościowym i przedstawienie znajdujących się tam treści. Wcześniej należało udostępnić login i hasło, ale w związku ze skargami ACLU, organizacji zajmującej się ochroną wolności obywatelskich, zrezygnowano z tej praktyki.

Podobna sytuacja dotyczy też studentów niektórych szkół wyższych, od których szkoła wymaga wprost przyjęcia do grona znajomych swoich wychowawców. Mają oni w ten sposób dostęp do prywatnych treści każdego ucznia i mogą go kontrolować.

Tego typu praktyki zmuszają ludzi do udostępniania swojej prywatności, zwłaszcza że chodzi o tak ważne rzeczy jak praca czy wykształcenie, które decydują o pozycji społecznej.

Ponieważ takie działania jawnie godzą w swobody obywatelskie gwarantowane przez amerykańską konstytucję, wiele organizacji już zgłasza swoje protesty.


Więcej: http://redtape.msnbc.msn.com/

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://nt.interia.pl/

Zobacz także: