Zakończyła się już trzynasta konferencja policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości teleinformatycznej, zarówno w zakresie operacyjnym, dochodzeniowo-śledczym, jak i kryminalistycznym.

Najważniejszym celem spotkania jest wielostronna wymiana najnowszej wiedzy o cyberprzestępczości. Wykłady skupiły się między innymi na problemach odnajdywania i właściwego zabezpieczania śladów, które będą pozwalać na odtworzenie rzeczywistych działań użytkownika komputera. Oprócz tematu wiodącego poruszane były także zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Była to jedna z najważniejszych konferencji w tej dziedzinie – komentuje dr Zbigniew Jakubowski, jeden z prelegentów, wykładowca w Compendium Centrum Edukacyjnym. Tematem jego wystąpienia było „Poszukiwanie dowodów przestępstw w sieciach radiowych” – W obecnej chwili nakłady na ochronę sieci radiowych mogą przewyższać kosz samej budowy infrastruktury – podsumowuje.

Konferencja odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Organizatorami spotkania są WSPol (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) oraz Allegro.

więcej o konferencji: www.wspol.edu.pl

Zobacz także:

None Found