Napisz scenariusz i wygraj czytnik e-booków!

Aktualizacja: Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Wyniki zostaną ogłoszone 18 listopada br.

Rozpoczynamy konkurs na napisanie scenariusza do kolejnego filmu Security Awareness.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie scenariusza dla filmu o tematyce dotyczącej bezpiecznej pracy przy komputerze:

 • gatunek: film dokumentalny (filmy animowane, animacje komputerowe etc. nie będą brane pod uwagę);
 • maksymalna długość filmu (wg scenariusza) to 1 minuta;
 • ma posiadać charakter edukacyjny (jego celem ma być przekazanie wiedzy);
 • tematyka ma dotyczyć bezpieczeństwa pracy przy komputerze;
 • ma opisywać zagrożenie (lub zagrożenia)  informatyczne lub poradę jak nie paść ofiarą cyberprzestępców;
 • stawiamy na jasny i czytelny przekaz – nazwanie zagrożenia/zagrożeń i podanie sposobu jak się przed nim/i bronić;
 • scenariusz powinien zawierać dokładny opis sytuacji, bohaterów, otoczenia i używanych rekwizytów. Istnieje możliwość wykorzystania dialogów;
 • scenariusz musi mieć możliwość technicznej realizacji sytuacji i scen w nim opisanych.

Na podstawie zwycięskiego scenariusza zostanie nagrany film, który zrealizuje agencja RTH Motion z Warszawy.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa oraz pozostałych ustaleniach konkursowych można znaleźć w Regulaminie Konkursu [patrz poniżej].

Prace prosimy przesyłać na adres [email protected] do 31.10.2011 roku wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i hasłem „Security Awareness – konkurs” w tytule wiadomości.

Zwycięskie scenariusze  zostaną zaprezentowane 18.11.2011 r. na stronie Security Awareness.

Nagrody:

Serdecznie zapraszamy!

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected].

Konkurs patronatem objęli: Nagrody sponsorują:
Filmaster - Społeczność miłośników kina

Filmaster – Społeczność miłośników kina.
Filmaster to serwis rekomendujący filmy na podstawie indywidualnego gustu każdego użytkownika, powstały w styczniu 2009 roku. Umożliwia też prowadzenie filmowego bloga, ocenianie filmów i dyskutowanie o kinie. Dzięki aplikacji na smartfony można nie tylko połączyć się z Filmasterem przez swoją komórkę, ale także otrzymywać na bieżąco informacje o repertuarach najbliższych kin wraz ze spersonalizowanymi rekomendacjami filmów, które mogą się spodobać. Filmaster Mobile pomaga również nawiązywać kontakty z innymi maniakami kina z sąsiedztwa.

Compendium CE - Autoryzowane szkolenia informatyczne

Compendium Centrum Edukacyjne
Jest to autoryzowany ośrodek szkoleniowy wiodących producentów branży IT. Firma specjalizuje się w edukacji IT z zakresu: systemów operacyjnych, sieci i systemów telekomunikacyjnych, baz danych, zarządzania projektami i  procesami, programowania oraz bezpieczeństwa. OSnews.pl - Obywatelski serwis niusów IT

OSnews.pl – Obywatelski serwis newsów IT.
Dedykowany dla ludzi zainteresowanych nowinkami ze świata IT. Przedstawia najnowsze informacje, opinie ze wszystkich dziedzin bardziej lub mniej związanych z komputerami i technologią a także artykuły na podobne tematy.

F-Secure - producent oprogramowania antywirusowego

F-Secure
Firma jest światowym liderem w dostarczaniu oprogramowania przez  operatorów Internetu. Jest producentem programów antywirusowych,  pakietów bezpieczeństwa oraz oprogramowania szyfrującego.

home.pl –  istnieje od 1997 roku i jest największym dostawcą usług internetowych w Polsce. Specjalizujemy się w hostingu serwisów internetowych, systemów kont poczty elektronicznej oraz udostępnianiu aplikacji biznesowych przez Internet. Od wielu lat jesteśmy największym Partnerem NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) w zakresie obsługi domeny krajowej .PL – blisko 30% wszystkich domen polskich obsługiwanych jest w home.pl.

Obecnie z naszych usług korzysta ponad 1,5 miliona użytkowników – obsługujemy 800 tysięcy domen internetowych, 100 tysięcy serwerów wirtualnych oraz blisko 3000 sklepów internetowych rejestrowanych w postaci gotowej usługi. Jednym z naszych najświeższych produktów są także certyfikaty bezpieczeństwa SSL.

Użytkownikami naszych usług są osoby prywatne, liczne firmy, międzynarodowe koncerny, instytucje finansowe oraz jednostki administracji publicznej, m.in. TNT, McDonald’s, Przewozy Regionalne, mixelectronics.pl, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Smg/Krc Poland media, Comarch SA, Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej i inni. Do grona kluczowych Partnerów naszej firmy należą m.in. AMD, Google, HP, Microsoft, VeriSign, Loyalty Partner Polska (Program Bonusowy PAYBACK) i Parallels.
Nasze priorytety to niezawodność, wysoki standard oraz bezpieczeństwo świadczonych usług.

Fundacja Kidprotect.pl powstała w 2002 roku. Jako pierwsza w Polsce podjęła walkę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Prowadzi pierwszy w Polsce hotline, do którego zgłaszane są przypadki przestępczości internetowej wobec dzieci. Współpracuje z organami ścigania, wspomagając je w zwalczaniu przestępczości internetowej wobec dzieci. W 2009 roku, wraz z Grupą TP, Fundacja Kidprotect.pl uruchomiła Szkołę Bezpiecznego Internetu, program profilaktyczno-edukacyjny dla szkół, któremu patronuje Mister Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, oraz Rzecznik Praw Dziecka. W 2010 roku, wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka, zrealizowała czwartą odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej „Stop pedofilom!”, która zwraca uwagę dorosłych na problem przestępczości seksualnej wobec dzieci w Inetrnecie. W tym samym roku zainaugurowała kampanię „Nasze dzieci w sieci”, w której wzięły udział znane osoby ze świata sztuki i mediów. Poprzez Centrum Edukacyjne trenerzy Fundacji Kidprotect.pl udzielają szkoleń z bezpieczeństwa w sieci nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom w całej Polsce.


Regulamin Konkursu:

Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest portal Security Awareness, którego właścicielem jest firma Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tatarskiej 5, 30-103 Kraków.

Kto może wziąć udział w konkursie
2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Compendium CE oraz ich rodziny.

Przedmiot konkursu, kryteria oceniania prac
5. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie scenariusza filmu.
6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie scenariuszy:

 • ma posiadać charakter edukacyjny (jego celem ma być przekazanie wiedzy);
 • tematyka ma dotyczyć bezpieczeństwa pracy przy komputerze;
 • ma opisywać zagrożenie (lub zagrożenia)  informatyczne lub poradę jak nie paść ofiarą cyberprzestępców;
 • stawiamy na jasny i czytelny przekaz – nazwanie zagrożenia/zagrożeń i podanie sposobu jak się przed nim/i bronić;
 • gatunek: film dokumentalny (filmy animowane, animacje komputerowe etc. nie będą brane pod uwagę);
 • scenariusz powinien zawierać dokładny opis sytuacji, bohaterów, otoczenia i używanych rekwizytów. Istnieje możliwość wykorzystania dialogów;
 • maksymalna długość filmu (wg scenariusza) to 1 minuta;
 • scenariusz musi mieć możliwość technicznej realizacji sytuacji i scen w nim opisanych.

7. Na podstawie scenariusza zostanie nakręcony film, który będzie elementem kampanii edukacyjnej portalu Security Awareness z zakresu bezpieczeństwa IT.
8. Wymagania techniczne dotyczące scenariusza:

 • prace powinny zostać przygotowane w formie opisów tekstowych, w formie elektronicznej, w plikach zapisanych w jednym z formatów: .odt, .rtf, .doc lub .docx;
 • scenariusze prosimy nadsyłać na adres: [email protected] do 31.10. 2011 r.

Nagrody w konkursie
9. Nagrodą główną w konkursie jest czytnik e-booków, Amazon Kindle WiFi/3G – otrzyma ją autor najlepszego scenariusza.
10. Autorzy kolejnych, najwyżej ocenionych scenariuszy otrzymają roczne licencje na program antywirusowy F-Secure Internet Security oraz roczne certyfikaty home SSL zabezpieczające witryny internetowe.

Dodatkowe ustalenia i zastrzeżenia
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian i korekty nadsyłanych prac.
12. Czas trwania Konkursu to 23.09-31.10.2011 r.
13. Nadesłanie pracy konkursowej stanowi jednocześnie zawarcie umowy nieodpłatnego przeniesienia na Organizatorów autorskich praw majątkowych do utworu w postaci nadesłanego scenariusza filmu na następujących polach eksploatacji:

 • realizowanie filmu w oparciu o scenariusz;
 • utrwalenie i zwielokrotnianie scenariusza oraz filmów zrealizowanych na jego podstawie na jakimkolwiek nośniku zależnie od technologii, standardu, systemu i formatu;
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których scenariusz lub filmy zrealizowane na jego podstawie, utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • rozpowszechniania scenariusza oraz filmów zrealizowanych na jego podstawie w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wprowadzenie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet;
 • dokonywanie opracowań, w tym prawa do przerabiania i przetwarzania scenariusza z zachowaniem osobistych praw autorskich, w szczególności do dokonywania skrótów i podziału;
 • prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami scenariusza (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego).

14. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłaszane prace są jego autorstwa oraz nie naruszają praw osób trzecich.
15. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę.
16. Nadsyłane prace nie mogą być wcześniej publikowane.
17. Prace będą oceniane przez jury w składzie: Małgorzata Sienkiewicz, reżyser i aktorka teatru „Groteska”, Borys Musielak, twórca i właściciel serwisu społecznościowego dla kinomanów Filmaster.pl, Krzysztof Brzeziński z firmy F-Secure oraz Organizatorzy Konkursu.
18. Nadesłane prace nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających prawa osób trzecich oraz treści chronionych prawem autorskim.
19. Scenariusze nie spełniające wymogów Regulaminu nie będą brane pod uwagę.
20. Prace prosimy wysyłać elektronicznie na adres e-mail: [email protected] do 31.10.2011 r. wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Security Awareness – konkurs”.
21. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.11.2011 r. na portalu Security Awareness: http://www.securityawareness.pl/.
22. Zwycięskie scenariusze zostaną opublikowane.
23. Po terminie ogłoszenia wyników, 18.11.2011 r., skontaktujemy się ze zwycięzcami i przekażemy informacje o formie i terminie wysłania nagrody. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską; nie wysyłamy przesyłek za granicę.
24. W przypadku nie odebrania przesyłki lub nie podpisania protokołu obioru przesyłki, osoba nagrodzona traci prawo do nagrody.
25. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.
26. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu – w rozumieniu ww. – jest Organizator Konkursu.

Zobacz także:

None Found