W raporcie za pierwszy kwartał 2010 r., opublikowanym przez firmę Sophos, Polska znalazła się na 12 miejscu wśród państw wysyłających najwięcej spamu.

Dwunaste miejsce na liście oznacza wygenerowanie 2,4% spamu na świecie.

Jednak najbardziej znaczący kraj, Chiny – często oskarżany o cyberprzestępczość – zniknął całkowicie z tak zwanej „parszywej dwunastki”, plasując się na 15 miejscu, odpowiedzialny za przekazywanie zaledwie 1,9% światowego spamu.

Lista dwunastu krajów, które od stycznia do marca 2010 r. wysłały najwięcej spamu kształtuje się następująco:
1. Stany Zjednoczone 13,1%
2. Indie 7,3%
3. Brazylia 6,8%
4. Korea Południowa 4,8%
5. Wietnam 3,4%
6. Niemcy 3,2%
9. Wielka Brytania 3,1% = 9. Rosja 3,1% = 9. Włochy 3,1%
10. Francja 3,0%
11. Rumunia 2,5%
12. Polska 2,4%

Pozostałe kraje odpowiadają łącznie za 47,3%

Źródło: webhosting.pl

Zobacz także: