W swoich działaniach handlowych i marketingowych firmy coraz częściej wykorzystują narzędzia e-mail marketingu, takie jak newsletter czy e-mailing. Wydaje się, że firmy mają świadomość tego, że należy od klientów otrzymać odpowiednią zgodę na wysyłanie w ten sposób informacji handlowych. Pojawiają się jednak pewne wątpliwości co do tego, czy wysyłając informacje na adresy firmowe taka zgoda jest konieczna?

mailing-chrona-danych-osobowychAby prowadzić działania e-mail marketingowe zgodnie z prawem należy ustalić czy adres mailowy, na który chcemy wysłać informacje handlowe bez zgody odbiorcy jest daną osobową. Czy jest to adres osoby, której tożsamość możemy określić, a co za tym idzie podlega ona ustawie o ochronie danych osobowych.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w styczniu 2013r. uległ zmianie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stary zapis mówił: Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Nowy brzmi tak: Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Co to oznacza w praktyce?

Nie można bez odpowiednich pozwoleń wysyłać korespondencji na adresy typu: imię[email protected], [email protected] (należy przyjąć, że „in” to inicjały, które możemy przypisać do konkretnej osoby w danej firmie).

Bardziej skomplikowana sytuacja występuje w przypadku ogólnych adresów firmowych, np. [email protected]. Prawnicy zalecają upewnić się co do tego, czy firma ta jest osobą prawną czy też osobą fizyczną. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej częściej jesteśmy w stanie przyporządkować adres mailowy do osoby fizycznej i w takiej sytuacji lepiej być ostrożnym i traktować taki adres jak daną osobową podlegająca ochronie. W zasadzie tylko ogólne adresy firm będących osobami prawnymi można traktować jako niepodlegające ochronie.

Podmioty gromadzące adresy e-mail osób fizycznych są administratorami danych osobowych i mają obowiązek rejestracji takiej bazy w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Wszystkim osobom, które wykorzystując w swojej działalności e-mail marketing zalecamy zapoznać się z postanowieniami „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, „Ustawy o ochronie danych osobowych” oraz „Ustawy Prawo Telekomunikacyjne”.

Zobacz także: