Z okazji zbliżających się świąt, przygotowaliśmy dla Was kartkę z najlepszymi życzeniami. Ale nie jest to zwykła kartka, ale taka wyjątkowa. Zresztą zobaczcie sami.

Aby pomóc Wam w świątecznych przygotowaniach, podobną kartkę mamy także dla Was. Możecie pobrać ją tutaj i uzupełnić swoim imieniem i nazwiskiem, a potem przesłać do przyjaciół czy rodziny. Na pewno będzie to miły prezent dla Waszych najbliższych.

........$..............................:!.........
:...................;........../+.......;.........
..................../.............................
r.................................................
.....................;............................
....................;k?...........................
.................:+Gx:+j$?.... Spokojnych Swiąt .
...................jx$/O;.....     i    .
......:!..........;$k$EG/..... szczęśliwego 2013 .
...................j###?...;..   życzy    .
..................iWW@#@..... Security Awareness .
.................;K#j:##?.........................
...........r.....O#k..$#Q../?....!;...............
................rWW!..;##!........................
...............:KWj....G#Q........................
...............j#K:....;##/.......................
..............:W#x....!.j#K:................!.....
!.............r#W:.......k#@.....!................
..............$#@........;K#Q:.../................
....:/.../...!K#x.........;E#k!...................
....:?....../K#$...........:O##+.........:$.......
..........?OWEi........!.....rWk?.................
.......!jkKOi.............iO$x!...................
........?rir+ji..........;E#K+:...................
..........iOWkx............i@##Qr:........?!...!..
.......?$KK$?................;+k##Qi......?!......
....:xkWOi......................!jE#Wj:...........
...+KWj;............../...?//?!;...rKKr...........
..:@W+irx+jjjxr?........;QW######KQj/.............
.....;!!!;!/xOWk/..........:?x$@W#KOx;............
...;ijOQOO$xi!...........!.......!+Q##kj!.........
.+EWGi;..:!?!:..........:/........;/iGW##j........
.+O$$GGGGj+jQ#E!.................+##W$+i;.........
..;/r+jGOOOG+i:...../.............xE#WOi..........
QW@+i?;.............;...............?$K#W+........
!x?//ii//??!!;;:::::.................../j;........
/x++jj$GO@kkkk@@@@@@@@@@@@kEEkk@@QOG$+r!..........
.:;;;!!/irx+j$GGOQQQ@@kEEEkEk@QOOG$G$r:.!.........
.....;rjGOQOGGGGGG$$jj++xrri/?:.:;!!!:............
.............:i+GO$j+xxxxrrrxjGGx!................
.............?x$$xri/r;...........................
.....................GWr..........................
.....!...............$#Q:;;;;!!!;;;;:.............
............;?r+jGO@EW#WW#WWWWWWWWW##WWKE@OGjxi?:.
....?irjG@EW##WWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWWWWWW##K
ijQEW##WWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
##WWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKE
WWWWWWWWWKK do zobaczenia na SecurityAwareness.pl

Zobacz także:

None Found