Spam z Western Union

Spam z Western Union

Problem spamu przesyłanego rzekomo przez Western Union, amerykańskie przedsiębiorstwo oferujące usługi finansowe i komunikacyjne, nie jest nowy. Ale ponieważ ostatnio uraczono nas tego typu korespondencją, postanowiliśmy temat odświeżyć ku przestrodze. Otrzymana...