I znów powracamy do naszego cyklu poświęconego robieniu kopii zapasowych. W tym artykule przedstawimy w jaki sposób wykonać taką kopię i przeprowadzić operację odzyskiwania danych w systemach operacyjnych Mac OS X v10.5 Leopard lub nowszym – 10.6 Snow Leopard.

W systemie operacyjnym firmy Apple Mac OS Leopard i nowszych, najlepszą i najprostszą metodą wykonywania kopi zapasowych jest zastosowanie systemowego programu Time Machine. Dzięki niemu można automatycznie tworzyć kopie zapasowe systemu, ważnych i niezastąpionych plików na inny dysk lub dostępny zasób sieciowy.

Wykonywanie kopii zapasowych

Po wyszukaniu i uruchomieniu programu Time Machine:

w pierwszej kolejności musimy wybrać dysk, na który będzie wykonywana kopia zapasowa. W tym celu naciskamy przycisk „Wybierz dysk…”:

 

Ważne: aby na naszej liście był dostępny dysk lub dyski, na które możemy wykonywać archiwizację, muszą one być w pierwszej kolejności widoczne w systemie (muszą być zamontowane). Ponadto powinien to być dodatkowy dysk inny niż ten, na którym znajduje się system; w szczególności może to być dedykowane urządzenie, które nazywa się Time Capsule.

 

Wybierając po raz pierwszy dysk może, tak jak w naszym przypadku, pojawić się konieczność jego sformatowania – akceptujemy tę operację przez naciśniecie przycisku „Wymaż”:

 

Po zakończeniu formatowania Time Machine akceptuje dysk i będzie na niego wykonywać kpie zapasowe.  Naciskając przycisk „Opcje…”

możemy zbudować listę pików i katalogów, które chcemy wykluczyć z kopi zapasowej (czyli zasoby, których nie chcemy archiwizować). Po skompletowaniu ewentualnej listy naciskamy przycisk „Gotowe”.

 

Po włączeniu Time Machine:

 

kopie zapasowe wykonywane są w sposób automatyczny i są przechowywane według schematu :

  • cogodzinne kopie z ostatnich 24 godzin,
  • codzienne kopie z ostatniego tygodnia,
  • cotygodniowe kopie z ostatniego i ze wszystkich poprzednich miesięcy.

W przypadku zapełnienia dysku najstarsze kopie są usuwane.

Istnieje też możliwość wykonania „ręcznej” kopi zapasowej – w tym celu można kliknąć na ikonę programu Time Machine znajdującą się na pasku menu, a następnie wybrać polecenie „Archiwizuj teraz”:

 
 Odtwarzanie plików z kopii zapasowych

Program Time Machine (Maszyna Czasu) dosłownie „cofa nas w czasie” co pozwala na wykonanie operacji takich jak odzyskanie plików, powrót do wcześniejszej ich wersji lub odzyskanie całego systemu.

Mając podłączony dysk archiwizacyjny klikamy na ikonę programu Time Machine na pasku menu i wybieramy opcję „Wejdź do Time Machine”:

 

Spowoduje to wyświetlenie interfejsu odtwarzania programu Time Machine, który przedstawia linię czasową i okna z zawartością zarchiwizowanych plików.

Linia czasowa umożliwia przejście do określonego punktu w czasie, w którym była wykonana kopia zapasowa i którą posiadamy na dysku.

Jeśli nie wiemy dokładnie, kiedy nastąpiła zmiana w zawartości katalogu, tj. kiedy został usunięty lub zmieniony plik, można skorzystać z pomocy „strzałki wstecz” – Time Machine w tym przypadku automatycznie cofnie się do czasu, w którym została dokonana ostatnia zmiana w katalogu.

W przypadku gdy chcemy odnaleźć usunięty plik pomocna będzie funkcja wyszukiwania – w polu wyszukiwania programu „Finder” (więcej o programie Finder: http://support.apple.com/) w oknie zarchiwizowanych plików wystarczy wpisać poszukiwaną nazwę i użyć strzałki wstecz a Time Machine wyszuka go w kopiach zapasowych. Przed odtworzeniem pliku można również wcześniej podglądnąć i sprawdzić, czy jest to dokładnie ten plik, którego szukaliśmy. Aby uaktywnić podgląd, należy zaznaczyć plik i nacisnąć spację.

Właściwa operacja odtwarzania pliku lub katalogu polega na wybraniu pliku lub katalogu, który chcemy otworzyć i naciśnięciu przycisku „Odtwórz„. Plik zostanie zapisany na „Biurku” (pulpicie) lub w odpowiednim katalogu docelowym.

Odtwarzanie całego systemu z kopii zapasowej

Podłączamy dysk archiwizacyjny do komputera Mac i uruchomiamy go z płyty instalacyjnej (płyta instalacyjna systemu w wersji Leopard 10.5 lub Snow Leopard 10.6). Po uruchomieniu systemu należy w instalatorze wybrać funkcję „Odtwórz system z kopii zapasowej”i postępować według wyświetlanych instrukcji.

Podsumowanie

Wszystkich zainteresowanych pełnymi możliwościami programu Time Machine odsyłamy do artykułu, który opisuje jego wszystkie warianty działania i przypadki, w których może być on dla nas użyteczny http://support.apple.com/kb/HT1427?viewlocale=pl_PL.

Zobacz także: