Badania organizacji Ponemon Institute wykazały, że niedbalstwo i brak odpowiedniej świadomość wśród pracowników są przyczyną wycieków danych służbowych.

Ponad 78% ankietowanych jako przyczynę co najmniej jednego przypadku utraty danych firmy w ciągu ostatnich dwóch lat wskazywało zachowanie pracowników, zarówno celowe, jak i nieumyślne.

Wśród innych powodów znalazły się utrata służbowego laptopa lub innego urządzenia, na którym były zapisane dane (35%), błąd osoby trzeciej (32%) czy nieprawidłowości systemu (29%).

Raport również pokazał, że nawet jeśli pracownicy narazili firmę na straty zupełnie nieumyślnie, większość takich przypadków jest wykrywana przypadkowo, co stwierdziło 65% ankietowanych. Tylko 19% powiedziało, że sam pracownik zgłosił pracodawcy błąd, gdyż nie był w stanie go naprawić. 37% wskazało wykrycie błędu w czasie przeprowadzania audytu, a 36% znalezienie błędu przez systemy bezpieczeństwa.


Źródło:

http://www.net-security.org/

Zobacz także: