Kiedy na chwilę odchodzimy od komputera w biurze czy innym miejscu, powinniśmy go zablokować bądź wylogować się. Ponieważ nie zawsze o tym pamiętamy, dobrze korzystać z wygaszacza ekranu chronionego hasłem.

Oczywiście, aby było to możliwe powinniśmy posiadać konto użytkownika w danym systemie operacyjnym. Co należy zrobić, aby takie konto założyć?

W systemie Windows (w naszym wypadku to Windows 7) wybieramy opcję „Start”->”Panel sterowania”->”Konta Użytkowników i Filtr Rodzinny”->”Dodaj lub usuń konta użytkowników”:

Następnie wybieramy opcję „Utwórz nowe konto”:

Kolejną czynnością jest wpisanie swojej nazwy użytkownika, wybranie typu konta („użytkownik” lub „administrator”). Na koniec klikamy „Utwórz konto”.

Kiedy już posiadamy konto użytkownika, możemy odpowiednio ustawić opcje wygaszacza ekranu.

W tym celu klikamy przycisk „Start”, a następnie „Panel sterowania”->”Wygaszacz ekranu”->”Ustaw hasło wygaszacza ekranu”. Zaznaczamy pole wyboru „Po wznowieniu wyświetl ekran logowania” i ustawiamy czas, po jakim ma się włączać wygaszacz ekranu, a następnie klikamy przycisk „OK”.

Uwaga: Należy wybrać czas wystarczająco krótki, aby osoba postronna nie mogła użyć komputera. Pamiętajmy jednak, że po włączeniu się wygaszacza będziemy musieli ponownie się zalogować.

Proste, a jakie skuteczne:)

Zobacz także: