Zainfekowany spam, phishing, scareware, ukryte subskrypcje, szkodliwe oprogramowanie… to tylko początek długiej listy pułapek, na jakie natknąć się może każdy użytkownik Internetu, a będącej dowodem na niczym nieograniczoną kreatywność cyberprzestępców.

Chistian Funk, analityk Kasperski Lab postanowił przybliżyć podstawowe zagrożenia tkwiące w Internecie, a przede wszystkim wskazać sposoby na zabezpieczenie danych i pieniędzy.

W artykule  „Pułapki w Internecie”, który ukazał się na portalu Kaspersky Lab, wśród wielu przytaczanych oszustw pojawia się m.in. spam, mogący zawierać zainfekowane pliki lub odsyłacze do stron przechowujących szkodliwą zawartość. Te wiadomości najbezpieczniej od razu usunąć, bez uprzedniego czytania. Często spotykany jest również phishing, polegający na wysyłaniu wiadomości imitującej korespondencję od jakiejś zaufanej instytucji finansowej, jednak zawierającej odsyłacze do sfałszowanych stron. Na nich adresat proszony jest o podanie swoich danych osobowych, w tym też numeru konta, czy karty kredytowej. Podjęta została również problematyka fałszywych programów antywirusowych- tzw. „scareware”. Wymagają one od użytkowników uiszczenia opłaty za usunięcie nieistniejącego szkodliwego programu, rzekomo zainstalowanego w komputerze. Program ten, obok wyłudzenia pieniędzy, powoduje instalację w systemie rzeczywiście szkodliwego oprogramowania.

Istotne jest zatem posiadanie wiedzy,  szczególnie przez początkujących użytkowników Internetu, na jakie pułapki można natrafić, a przede wszystkim świadomość, iż przy korzystaniu z sieci należy nieustannie zachowywać ostrożność i czujność wobec pomysłowości cyberprzestępców, którzy nieprzerwanie dostosowują swoje oszustwa do ewoluujących technologii internetowych.

Źródło: http://www.viruslist.pl/

Zobacz także: