Portale społecznościowe to nasza codzienność. Beztrosko zamieszczamy na nich zdjęcia, dane personalne, zapraszamy znajomych. Jak często zdarza nam się myśleć o konsekwencjach każdego niewinnego kliknięcia myszką na naszym profilu?

Jednym z zagrożeń czyhających na użytkowników portalu Facebook w Stanach Zjednoczonych jest możliwość odczytania ich numeru SSN (ang. Social Security Number) czyli dziewięciocyfrowej liczby, która w tym kraju jest przypisywana każdemu obywatelowi w celu gromadzenia informacji o ubezpieczonym dla ustalania podstawy wymiaru składki ubezpieczeniowej oraz przysługujących mu świadczeń zdrowotnych. Okazuje się, że numer ten można odgadnąć na podstawie dwóch informacji dotyczących użytkownika profilu.

Warto zadać sobie pytanie czy łatwo jest ukraść czyjś numer ubezpieczenia społecznego? W zeszłym roku został stworzony system komputerowy zdolny poprawnie odczytać SSN 8,5% Amerykanów urodzonych po roku 1989.

Jak wygląda struktura numeru ubezpieczenia społecznego? Trzy pierwsze cyfry, tzw. numer kierunkowy (ang. area number), mogą być ustalone na podstawie miejsca urodzenia, jeśli rodzice dziecka złożyli wniosek o przyznanie numeru SSN zaraz po jego urodzeniu. Tak więc jeśli umieszczasz na Facebooku informację skąd pochodzisz, tym samym  możesz dać złodziejom tożsamości zielone światło.

Kolejne dwie cyfry, tzw. numer grupowy (ang. group number), są ustalane w przedziale od 01 do 99 i ich kolejność nie jest numeryczna.

Trzecia grupa, składająca się z czterech cyfr, tzw. numer seryjny (ang. serial number), jest numerycznym ciągiem cyfr od  0001 do 9999.  Ponieważ ich kolejność nie jest przypadkowa, komputer łatwo może je odczytać.

Z powyższego wynika, że zamieszczenie informacji o dacie i miejscu urodzenia na Facebooku może wiele przekazać  potencjalnemu złodziejowi tożsamości i stać się przyczyną rozszyfrowania część numeru ubezpieczenia społecznego.

Forma tworzenia numerów ubezpieczenia społecznego z pewnością ulegnie modyfikacji. W tym roku Rząd Federalny Stanów Zjednoczonych planuje zmiany, według których wspomniane numery będą ustalane wyłącznie losowo. Niestety nie pomoże to osobom, którym taki numer już został przyznany, ponieważ jest on dożywotni.

Zagadnienie ochrony SSN użytkowników to z pewnością kolejny powód, aby w trosce o swoje bezpieczeństwo rozsądnie zamieszczać dane  osobowe na Facebooku.


Źródła:

http://www.smartplanet.com/
http://www.fox19.com/
http://en.wikipedia.org/
zdjęcie pochodzi ze strony: http://commons.wikimedia.org/

Zobacz także: