Użytkownicy Facebooka nie będą mogli korzystać z jednej z jego funkcji. „Rozpoznawanie twarzy” nie będzie dostępne dla użytkowników z Europy. Portal społecznościowy został także zobowiązany do usunięcia bazy danych z wizerunkami swoich użytkowników.

„Rozpoznawanie twarzy” to funkcja automatycznego rozpoznawania twarzy na fotografiach publikowanych przez użytkowników na Facebooku. Została wprowadzona w połowie 2011 r. i początkowo mogli z niej korzystać mieszkańcy Ameryki Północnej. Wprowadzenie tej usługi w Europie nie spotkał się jednak z aprobatą urzędników. Problematyczne okazało się zbieranie danych biometrycznych o użytkownikach, oczywiście bez ich zgody. A to w Unii Europejskiej jest nielegalne.

Komisarz ds. Ochrony Danych (Data Protection Commissioner’s Office) działający przy UE już w ubiegłym roku sporządził raport nt. Facebooka i jego zabezpieczeń oraz zbieranych przez serwis danych.  W zaleceniach zostało zapisane, aby nowa funkcja Facebooka nie była dostępna w Europie. Gigant społecznościowy nie zastosował się do tego. Komisarz sprawdził więc czy sprawa ta została załatwiona i wydał drugi nakaz.

Teraz Facebook ma cztery tygodnie, aby całkowicie wyłączyć tę funkcję w całej Europie.


Źródło: http://www.net-security.org

Zdjecie:  http://www.net-security.org

Zobacz także: