Specjaliści z branży IT uważają korzystanie z social media w pracy za korzystne dla biznesu, ale i ryzykowne, gdyż większość portali społecznościowych nie opracowała skutecznych metod rozwiązywania problemów bezpieczeństwa. Tak wykazały wyniki ankiety przeprowadzonej przez Ponemon Institute.

Badania „Global Survey on Media Risks” sponsorowane przez firmę Websense zostały przeprowadzone wśród 4,640 pracowników działów IT, posiadających 10-letnie doświadczenie w branży, w takich krajach i miastach jak USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Australia, Singapur, Hong Kong, Indie, Brazylia i Meksyk. 45% z nich zajmowało stanowiska kierownicze, a 42% było zatrudnione w firmach z ilością ponad 5,000 pracowników.

Większość respondentów (63%) stwierdziła, że korzystanie z social media może być niebezpieczne dla firmy, ale tylko 29% przyznało, że posiadają odpowiednie środki, aby takim zagrożeniom zapobiec.

Ponad połowa (52%) powiedziała, że ich firmy miały problemy ze złośliwym oprogramowaniem właśnie w wyniku korzystania przez pracowników z portali społecznościowych.

Pracownicy częściej korzystają z social media w celach prywatnych niż biznesowych – 59% używa ich 30 minut lub mniej w ciągu dnia w celach biznesowych, a 60% korzysta z nich 30 minut lub więcej w celach prywatnych.

Większość firm (85%) zgadza się na korzystanie z social media w celu kontaktu z przyjaciółmi w obrębie miejsca pracy, 55% pozwala również na kontakt ze znajomymi z zewnątrz, a 54% wyraża zgodę na korzystanie z portali społecznościowych w celu wysyłania wiadomości i dokumentów.

89% pracodawców twierdzi, że korzystanie z social media w pracy były lub mogą być przyczyną spadku produktywności. Jako przykład, 77% wskazało niższą przepustowość łączy, a 54% utratę informacji poufnych lub naruszenia zasad polityki bezpieczeństwa firmy.

Poniżej prezentujemy wyniki badania w formie ikonografiki.


Źródło:

http://www.networkworld.com/

Zobacz także: