Istnieją adresy e-mailowe, na podstawie których jesteśmy w stanie określić  tożsamość osoby.  Jeżeli w adresie mailowym znajdują się szczegółowe dane osoby, przykładowo: imię i nazwisko oraz nazwa firmy, oznacza to, ze nasz adres  e-mail spełnia wymagania naszej danej osobowej, a więc powinien on podlegać ochronie ( art. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („ustawa”).

Podmioty gromadzący adresy e-mail osób fizycznych mogą zostać uznane za administratorów danych osobowych. Konsekwencją tego jest wypełnienie przez nich obowiązków przewidzianych w Ustawie, czyli  zbioru danych osobowych do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. To daje możliwość przetwarzania naszych danych osobowych przez administratora. Nasuwa się pytanie czy podmioty gromadzące cudze adresy e-mailowe, są zobligowane do wypełnienia obowiązków, o których mówi ustawa? Do ustalenia tego niezbędne jest stwierdzenie, czy adres e-mail powiązany jest z tożsamością osoby.

Jeśli więc adres e-mail spełni kryteria uznania go za daną osobową, będzie on podlegać ochronie. A administrator będzie zmuszony do przestrzegania tego prawa.

Źródło: gazetaprawna.pl

Zobacz także: