Jak pokazują wyniki najnowszego raportu Deloitte zatytułowanego „Powrót do normy: Globalny przegląd bezpieczeństwa w 2010 roku”, firmy działające w sektorze technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) ponownie zaczęły inwestować w bezpieczeństwo informacyjne.

Firmy coraz częściej tworzą i dystrybuują treści drogą cyfrową, co stwarza mnóstwo nowych możliwości w zakresie piractwa i nadużyć. Jak pokazują wyniki raportu połowa firm z sektora TMT uznała zbyt niskie budżety za najpoważniejszą przeszkodę dla ochrony informacji, ponieważ cyberprzestępczość, piractwo i oszustwa są dziś na porządku dziennym. Ponad jedna trzecia badanych (37%) stwierdziła, że złożoność zagrożeń jest drugą poważną barierą na drodze do skutecznego zabezpieczenia informacji. Połowa firm TMT doświadczyła przynajmniej jednego przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w 2010 roku, a 26% firm zaobserwowało powtarzające się ataki szkodliwego oprogramowania z zewnątrz.

Wśród wyników raportu kwestia zarządzania tożsamością i dostępem do systemów i danych znalazła się wśród trzech najważniejszych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego na rok 2010 wskazanych przez firmy z branży TMT. Wynika to z faktu, iż rynek fuzji i przejęć zaczyna obecnie wracać do sytuacji sprzed kryzysu, a w efekcie, procedury w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego są teraz brane pod uwagę przy ocenie rynkowej firm TMT. Większość przejęć dotyczy całości środowiska informatycznego, dlatego też systemy informatyczne przejmowanej spółki często należy poprawić oraz zintegrować, tak, aby osiągnęły poziom bezpieczeństwa, zachowania poufności i ciągłości odpowiadający poziomom obowiązującym w spółce przejmującej.

Źródło: www.di.com.pl

Zobacz także: