Raport_HP_bezpieczenstwo_sMałe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce traktują kwestie bezpieczeństwa informacji priorytetowo. Są przygotowane na wypadek utraty danych i stale pracują nad poprawą ich bezpieczeństwa. To tylko niektóre wnioski z raportu „Bezpieczeństwo. Ryzyko. Dostępność” na temat bezpieczeństwa IT przygotowanego przez HP Polska wraz z Intelem. Przedsiębiorcy są świadomi rosnącej liczby zagrożeń i kwestie bezpieczeństwa informacji są dla nich najważniejsze. Aż dla 70% z nich bezpieczeństwo ma wysoki priorytet, dla 28% – przeciętny, a tylko dla 2% – niski.

Większość firm (62%) utrzyma tegoroczne inwestycje w bezpieczeństwo na podobnym poziomie co w roku ubiegłym, a co trzecia zamierza zwiększyć wydatki na ten cel.

Chociaż kwestie bezpieczeństwa są wskazywane przez większość jako priorytetowe to już z realizacją tego zadania różnie bywa. Tylko 44% badanych firm prowadzi regularne kontrole zabezpieczeń systemów IT, 60% ma plan zachowania ciągłości działania systemów IT na wypadek awarii. Z badania wynika, że firmy muszą podejmować więcej działań w tym obszarze.

Jakie działania mogą podnieść bezpieczeństwo informacji? Firmy wskazują przede wszystkim na edukację – inwestycje w szkolenia użytkowników końcowych (81%) oraz pracowników (77%).

94% firm biorących udział w badaniu przewiduje w tym roku wzrost ilości przechowywanych danych. W związku z tym potrzebują odpowiednich zabezpieczeń i wydajnych metod przechowywania informacji. Ewentualna utrata danych przyprawia o ból głowy każdą firmę. 20% firm przyznało, że straciło dane w ciągu ostatnich trzech lat.

Firmy stale pracują nad poprawą bezpieczeństwa danych. W tym roku ponad połowa przedsiębiorstw chciałaby, aby usprawniony został proces backupu i odzyskiwania danych.

Ważna jest także lepsza ochrona dostępu do danych i jednocześnie ułatwienie tego dostępu. Zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi jest priorytetowe dla 39%. Dla co piątej firmy istotne jest obniżenie kosztu składowania i zarządzania danymi, a jedynie 17% zwraca uwagę na problem zarządzania przyrostem ich ilości.

Backup i archiwizacja danych są najważniejszymi zadaniami w ramach zapewnienia bezpieczeństwa informacji dla ponad połowy firm. Wśród priorytetów znalazły się także sieci bezprzewodowe (istotne zwłaszcza dla branży handlowej), infrastruktura centrum danych, środowiska zwirtualizowane. Jedynie 16% ankietowanych wskazuje na technologie mobilne, które wymagają specjalnej polityki bezpieczeństwa w większości firm. Najmniej istotna w tym roku jest chmura obliczeniowa.

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2014r. wśród 500 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce, z różnych branż. Całość raportu jest dostępna na stronie: http://hppolskadlabiznesu.pl/hphub/raporty po założeniu konta.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: