Cisco, jedna z liczących się amerykańskich firm z branży teleinformatycznej, opublikowała raport (Cisco Connected World Technology Report) dotyczący społecznego postrzegania Internetu.

W badaniach wzięło udział prawie 3 tys. studentów i młodych pracowników z różnych krajów. Zadano im dwa pytania:

  1. Czy korzystanie z Internetu należy do podstawowych potrzeb człowieka?
  2. Czy miejsce pracy, oferujące elastyczną politykę odnośnie mobilnego dostępu do Internetu jest równie cenione jak wysokość pensji?

Celem raportu było zbadanie zachowań i oczekiwań młodego pokolenia pracowników oraz w jaki sposób ich potrzeby związane z dostępem do informacji zmienią sposób komunikowania się w biznesie.

Raport firmy Cisco miał za zadanie zbadać wyzwania jakie stoją przed firmami – zachowanie równowagi między obecnymi a przyszłymi pracownikami oraz wymagania biznesowe w dobie rozwijających się technologii i zagrożeń bezpieczeństwa. Wśród wniosków znalazły się następujące spostrzeżenia:

  • Jeden na trzech ankietowanych stwierdził, że Internet jest tak ważny jak powietrze, woda, jedzenie i mieszkanie.
  • Dwóch na pięciu ankietowanych powiedziało, że byliby w stanie zaakceptować mniej płatną pracę w zamian za większą swobodę dostępu do mediów społecznościowych etc. i możliwość wyboru urządzenia niż wyższą pensję z większymi ograniczeniami.
  • W kwestii bezpieczeństwa siedmiu na dziesięciu pracowników przyznało, że świadomie łamało podstawowe zasady polityki bezpieczeństwa, a trzech na pięciu stwierdziło, że do ich obowiązków nie należy branie odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i urządzeń firmy.

Wpływ młodych pracowników na politykę przedsiębiorstw

Wnioski są dość wymowne. Oznacza to, że w 2020 roku wiele miejsc pracy będzie wyglądało inaczej ze względu na pojawienie się nowego pokolenia pracowników wraz ze swoimi oczekiwaniami odnośnie sposobu i czasu dostępu do informacji. W związku z opisywanym zjawiskiem raport Cisco daje pewne wskazówki dotyczące możliwego przeorganizowania  struktur przedsiębiorstw czy zmiany sposobu myślenia, co w dużej mierze będzie dotyczyć działów HR i IT.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu:

Cisco Connected World Technology Report

Więcej informacji o raporcie można przeczytać tutaj: http://www.cisco.com/.

Zobacz także: