Nawiązując do naszego ostatniego artykułu, dzisiaj przedstawiamy wyniki badań rosyjskiej firmy „Kod bezopasnosti”, producenta programów antywirusowych, przeprowadzonych wśród 100 firm i dotyczących  polityki bezpieczeństwa. Dają one dużo do myślenia.

Głównym celem badania było wskazanie największych zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego w danej firmie oraz sprawdzenie na ile pracodawcy uwzględniają w polityce firmy wytyczne ustawy o ochronie danych osobowych.

Badanie wykazało, że takimi zagrożeniami są przede wszystkim czynniki wewnętrzne. 25% ankietowanych stwierdziło, że największym zagrożeniem są pracownicy, którzy posiadają niekontrolowany dostęp do danych firmy. Na drugim miejscu 23% wymieniło utratę lub kradzież danych osobowych i informacji poufnych. 19% wskazało działalność wirusów, a 14% ataki hakerów. Programy szpiegujące i spam znalazły się na 5 miejscu.

Równie interesujące okazały się odpowiedzi na pytanie „Czy w Państwa firmie zostały podjęte odpowiednie kroki w związku w wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych?”. 52% ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi,  37% i 5% aktualnie wprowadza go do polityki firmy lub taki ma zamiar, 6% zaś nie zamierza tego robić.

Przedstawione wyniki są o tyle istotne, że wyraźnie wskazują na potrzebę edukacji pracowników, aby umieli oni odpowiednio postępować i nie byli zagrożeniem dla bezpieczeństwa firmy. Nasz portal w tym pomaga i do tego właśnie zachęca.


Źródło:

http://www.securitycode.ru/

Zobacz także: