Nowy projekt nowelizacji Ustawy o Policji, który jest przygotowywany przez MSWiA, zakłada poszerzenie katalogu przestępstw, wobec których policjanci będą mogli stosować tzw. kontrolę operacyjną tj. podsłuchiwać rozmowy telefoniczne, SMS-y.

Nowością jest możliwość zdalnego przeszukiwania komputerów podejrzanych.

Źródło: www.emetro.pl

Zobacz także: