Tak twierdzą administratorzy na Podkarpaciu, których najczęstszą bolączką są ataki wirusów i innych złośliwych programów powodowane zwykle niefrasobliwością pracowników.

Jak podaje Dziennik Internautów, z badań przeprowadzonych podczas konferencji IT Security SHOW w Rzeszowie wynika ponadto, że wydatki na bezpieczeństwo informatyczne w podkarpackich firmach i instytucjach nadal są niewystarczające.

Według przeprowadzonego badania, administratorzy mają świadomość, iż istnienie zbioru zasad polityki bezpieczeństwa w firmie jest niezbędne. Słabym punktem jest jednak praktyczne wprowadzenie polityk bezpieczeństwa w życie. Ci sami ankietowani przyznali, że pracownicy ich firm dowiadują się o regułach bezpieczeństwa IT na szkoleniach odbywających się rzadziej niż raz w roku lub… nie dowiadują się wcale, ponieważ żadne zorganizowane szkolenia dotyczące zasad bezpieczeństwa nie są organizowane.

Brak odpowiedniej edukacji pracowników w kwestiach bezpieczeństwa jest zauważalny, gdy przeanalizuje się problemy z zachowaniem bezpieczeństwa IT odnotowane w podkarpackich instytucjach. Niemal 9 na 10 ankietowanych administratorów przyznało, że najczęstszym problemem w ciągu ostatniego roku były wirusy, robaki internetowe i inne złośliwe programy. Zagrożenia te trafiają do firmowych sieci głównie za sprawą pracowników, którzy – nieświadomi istnienia reguł bezpieczeństwa w swoich przedsiębiorstwach – kopiują na firmowe komputery prywatne pliki, korzystają podczas pracy z komunikatorów internetowych, a nawet z sieci p2p do pobierania filmów i muzyki.

W opinii podkarpackich administratorów największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa sieci firmowych są właśnie pracownicy, którzy przenoszą na pendrive’ach pliki pomiędzy komputerami wewnątrz firmy. O ile większość sieci w przynajmniej podstawowy sposób jest chroniona na ich styku z internetem, to zabezpieczenia wewnątrz instytucji są zwykle znacznie słabsze, co sprawia, że ryzyko spowodowania rozległych szkód przez jednego niefrasobliwego pracownika jest bardzo realne.

Aż 64% administratorów uważa, że wydatki przeznaczane przez ich firmy na zapewnienie bezpieczeństwa IT są niewystarczające.

Źródło: di.com.pl

Zobacz także: