Wyniki tej konfrontacji zaprezentował portal Infosecurity Europe na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród pracowników biurowych. Oceniała ona poziom wiedzy o podstawowych zagadnieniach technicznych i bezpieczeństwa związanych z obsługą komputera. Jej wyniki nie pocieszały.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu br. na grupie 1000 pracowników biurowych na stacjach kolejowych London Victoria, Kings Cross i Liverpool Street. Było one opracowane w formie testu wielokrotnego wyboru. Poniżej przedstawiamy procentowe zestawienia odpowiedzi na niektóre pytania.

Na pytanie co oznacza pojęcie „cloud computing” (pol. chmura obliczeniowa), 1/4 ankietowanych odpowiedziała, że jest to centrum danych w niebie, 1/5 – coś, co reklamuje firma Microsoft, 10% – globalne ocieplenie wywołane przegrzewaniem się sprzętu komputerowego, kolejne 10% – modny klub w SoHo. Tylko 35% respondentów podało poprawną odpowiedź, że jest to nowa metoda umożliwiająca dostęp do usług IT przez Internet.

Na kolejne pytanie „dlaczego smartfony są inteligentne” (ang. what makes smartphones smart?), 1/3 podała odpowiedź, że fajnie wyglądają, 46% poprawnie odpowiedziało, że łączą funkcje telefonu i komputera, 9% – posiadają sztuczną inteligencję i niewielki procent, że potrafią podać czas w 137 językach i składają się z nanorobotów.

Kiedy zadano pytanie o Androida, 1/3 odpowiedziała, że to film science fiction, 10% – nowy model robota, 17% – ojciec Lorda Vadera… Jedyne 4 na 10 osób poprawnie wskazało, że jest to system operacyjny na telefony komórkowe.

Kolejne pytanie brzmiało: „w jaki sposób używasz telefonu w swojej pracy”. 90% stwierdziło, że właśnie w prywatnych telefonach komórkowych i komputerach trzyma informacje poufne, 81% zaś przechowuje dane wrażliwe tylko w prywatnych telefonach komórkowych. Jedynie 4 na 10 ankietowanych powiedziało, że dane te są zaszyfrowane.

Połowa respondentów zna hasło do swojego telefonu, 1/3 go nie używa, a 17% nie może go sobie przypomnieć.

Tak, wyniki ankiety nie pocieszają. Jak widać, pomimo tego, że komputer jest naturalnym narzędziem pracy wielu z nas, nasza wiedza dotycząca podstawowych zagadnień z nim związanych nie zawsze jest kompletna. Zróbmy coś z tym!


Źródło:

http://www.net-security.org/

Zobacz także: