Organizacja CERT (Computer Emergency Response Team) Polska zaprezentowała półroczny raport, obejmujący okres od stycznia do czerwca 2011 roku, w którym przedstawiła najczęściej występujące zagrożenia komputerowe w Polsce i na świecie.

CERT Polska to organizacja działająca od 1996 roku. Zajmuje się przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa w Internecie. W sporządzonym raporcie na podstawie około 4 mln zgłoszeń wyodrębniono następujące kategorie zdarzeń (patrz wykres poniżej):

Spam – niechciane wiadomości elektroniczne, przesyłane np. za pośrednictwem poczty lub komunikatorów.

Botnet – grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, nad którymi została przejęta kontrola bez wiedzy użytkownika. Pozwala ona np. na rozsyłanie spamu.

Skanowanie (ang. scanning) – skanowanie portów danego systemu komputerowego, które dostarcza wielu cennych informacji umożliwiających włamanie się do niego (inf. o systemie operacyjnym czy usługach sieciowych).

MAL_URL (ang. malicious URL) – odpowiednio skrócone i przez to łatwiejsze do zapamiętania adresy URL, które prowadzą do witryn zawierających wirusy.

Sandbox (pol. piaskownica) – wydzielona część systemu informatycznego przeznaczona, ze względów bezpieczeństwa, do odseparowanego uruchamiania programów, które są nieprzetestowane lub niezaufane lub pochodzą od niezaufanych stron trzecich.

Phishing – to wyłudzanie informacji osobistych, takich jak hasła, numery kart czy nawet numery PIN,  przez podszywanie się pod osobę bądź instytucję godną zaufania, której takie informacje są potrzebne.

Fastflux – technika umożliwiająca szybką zmianę adresu IP powiązanego z daną domeną.

DDOS (and. Distributed Denial of Service) – atak, polegający na nieustannym bombardowaniu serwerów zapytaniami. W rezultacie ulegają one przeciążeniu, a w końcu przestają działać.

C&C – ataki na serwery Command&Conquer.

Raport w wersji do pobrania znajduje się pod adresem:
http://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_1H2011.pdf
.


Źródło:

http://www.cert.pl/

Zobacz także: